Breaking news

ЦВК ухвалила постанову про здійснення виборчих процедур в умовах Covid-19

Центральна виборча комісія ухвалила постанову про окремі питання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів в умовах Covid-19, зазначивши що всі виборчі процедури мають відбуватися відповідно до протиепідемічних заходів.

Про це повідомляє пресслужба ЦВК.

“Комісія ухвалила постанову “Про окремі питання здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів 25 жовтня 2020 року в умовах поширення на території України гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″. Указаним рішенням ЦВК звернула увагу виборчих комісій, а також інших суб’єктів та учасників виборчого процесу, що всі виборчі процедури мають реалізовуватися із здійсненням відповідних протиепідемічних заходів”, – сказано в повідомленні.

Як зазначається, ЦВК також затвердила Рекомендації щодо здійснення виборчих процедур з організації підготовки та проведення виборів в умовах пандемії коронавірусу.

“Окрім іншого, виборчим комісіям рекомендовано невідкладно здійснювати розгляд подань про заміну члена виборчої комісії, у якого підтверджено діагноз захворювання на Covid-19 або якого направлено в установленому порядку на самоізоляцію, обсервацію”, – йдеться у повідомленні.

За інформацією ЦВК, члени спеціальних виборчих дільниць допускатимуться до роботи на місцевих виборах, призначених на 25 жовтня, за умови отримання негативного тесту на Covid-19. У разі виявлення одного хворого всі інші члени комісії можуть продовжувати роботу.

Центральная избирательная комиссия приняла постановление об отдельных вопросах осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях Covid-19, отметив, что все избирательные процедуры должны проходить в соответствии с противоэпидемических мероприятий.
Об этом сообщает пресс служба ЦИК.
“Комиссия приняла постановление” Об отдельных вопросах осуществления избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов 25 октября 2020 в условиях распространения на территории Украины острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2 “. Указанным решением ЦИК обратила внимание избирательных комиссий, а также других субъектов и участников избирательного процесса, все избирательные процедуры должны реализовываться с осуществлением соответствующих противоэпидемических мероприятий “, – говорится в сообщении.
Как отмечается, ЦИК также утвердил Рекомендации по осуществлению избирательных процедур по организации подготовки и проведения выборов в условиях пандемии коронавируса.
“Помимо прочего, избирательным комиссиям рекомендовано безотлагательно осуществлять рассмотрение представлений о замене члена избирательной комиссии, у которого подтвержден диагноз заболевания Covid-19 или какого направлено в установленном порядке на самоизоляцию, обсервацию”, – говорится в сообщении.
По информации ЦИК, члены специальных избирательных участков будут допускаться к работе на местных выборах, назначенных на 25 октября, при условии получения отрицательного теста на Covid-19. В случае выявления одного больного все остальные члены комиссии могут продолжать работу.