Breaking news

Комітет Національної безпеки одноголосно підтримав Законопроект № 9338 про військовий стан в Україні

Комітет Національної безпеки Верховної ради України одноголосно проголосував Проект Закону про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”.

Закон визначає зміст правового режиму воєнного стану, порядок його введення та скасування, правові засади діяльності органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Проект

Вноситься Президентом України

 

ЗАКОН  УКРАЇНИ

Про затвердження Указу Президента України

“Про введення воєнного стану в Україні”

_______________________________________

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України, статті 5 Закону України “Про правовий режим воєнного стану” Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Указ Президента України від 26 листопада 2018 року    №      “Про введення воєнного стану в Україні”.

В період дії воєнного стану, введеного названим Указом Президента України, часткова мобілізація оголошується Президентом України у строки і в обсягах відповідно до загроз національній безпеці і обороні України.

  1. Цей Закон негайно оголошується через засоби масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

 

Голова Верховної Ради України

 

www.zakon.rada.gov.ua